Propojit s ostatními službami

Účet pro síť PlayStation™Network můžete propojit se svými účty u jiných online služeb.
Vyberte položku (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Propojit s ostatními službami].
Tato možnost je dostupná pouze uživatelům s účtem pro dospělé.