Het profiel van een vriend bekijken

Bekijk de meest recente activiteiten van je vriend en de trofeeën die je vriend heeft behaald op het profielscherm van je vriend. Je kunt ook berichten of uitnodigingen voor een party verzenden.

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer de vriend wiens profiel je wilt bekijken.

Profielscherm van vriend. Gelabeld A en B, vanaf de bovenkant.

A )
Status
Blauw, rond pictogram. Online
Rood, rond pictogram met een kruis in het midden. Offline
Geel, rond pictogram met een horizontale lijn in het midden. Niet beschikbaar
B )
Geverifieerde account
Dit wordt weergegeven bij een account die is geverifieerd door PlayStation®.
Je kunt deze account volgen door [Volgen] te selecteren. Als je de account volgt, kun je de bijbehorende activiteiten bekijken onder [Wat is er nieuw?] en op andere plekken.

Als je melding wilt maken van ongepaste online-id's en persoonlijke introducties, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je vervolgens [Melden].