Vrienden toevoegen

Als een speler je vriendschapsverzoek accepteert, wordt die speler je vriend. Nadat je vrienden bent geworden, kun je dingen bekijken zoals de aanmeldingsstatus van die vriend bij PlayStation™Network en de game die deze vriend aan het spelen is. Je vrienden volgen jou automatisch, en jij volgt hen. Hun activiteiten en uitzendingen worden weergegeven onder [Wat is er nieuw?] en op andere plekken.

Een vriendschapsverzoek versturen

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer de speler die je wilt toevoegen als je vriend.
Je kunt zoeken op online-id, [Ontmoete spelers] of andere manieren.
3.
Selecteer (Toevoegen aan Vrienden) naast de speler die je wilt toevoegen als vriend.

Een vriend om zijn of haar echte naam vragen

Bij het versturen van een vriendschapsverzoek schakel je het selectievakje in [Hechte-vriendschapsverzoek verzenden] in om de echte naam van de speler te vragen.
Als je een speler die al je vriend is om zijn of haar echte naam wilt vragen, selecteer je (Opties) > [Echte-naamverzoek verzenden] op het profielscherm van je vriend.
Nadat het echte-naamverzoek is geaccepteerd, kun je elkaars echte naam en profielfoto bekijken.

  • Je kunt ook spelers volgen zonder een vriendschapsverzoek te verzenden. Selecteer (Volgen) op het profielscherm van de speler die je wilt volgen.
  • Je kunt een vriendschapsverzoek of verzoek om het verstrekken van de echte naam annuleren door [Vriendschapsverzoeken] te selecteren, de speler te markeren wiens verzoek je wilt annuleren, op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Vriendschapsverzoek annuleren] of [Echte-naamverzoek annuleren] te selecteren.
  • Accounts van kinderen kunnen niet worden gebruikt voor het verzenden of ontvangen van echte-naamverzoeken.
  • Een echte naam is de naam die staat geregistreerd bij je account. Je kunt je echte naam en profielfoto bekijken in (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] > [Profiel].

Een vriendschapsverzoek of verzoek om het verstrekken van de echte naam accepteren

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Vriendschapsverzoeken].
3.
Selecteer [Accepteren] naast de speler wiens verzoek je wilt accepteren.
Als je de speler selecteert, wordt zijn of haar profiel weergegeven.
  • Je kunt een vriendschapsverzoek of verzoek om het verstrekken van de echte naam afwijzen door op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Vriendschapsverzoek verwijderen] of [Echte-naamverzoek verwijderen] te selecteren.
  • Via Privacy-instellingen kun je beperkingen instellen voor de spelers van wie je vriendschapsverzoeken kunt ontvangen. Je kunt tevens je echte naam verbergen in de zoekresultaten van andere spelers. Raadpleeg “Privacy-instellingen” voor details.
  • Je kunt melding maken van ongepaste opmerkingen door op de OPTIONS-toets te drukken op het profielscherm van de speler en vervolgens [Melden] te selecteren.

Een speler ontvolgen

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Volgen].
3.
Selecteer (Ontvolgen) naast de speler die je niet langer wilt volgen.

Een speler blokkeren

Als je een andere speler blokkeert, worden berichten van de geblokkeerde speler niet langer weergegeven en worden sommige andere functies beperkt. Selecteer op het profielscherm van de speler die je wilt blokkeren (Opties) > [Blokkeren].

Blokkering van een speler opheffen

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Geblokkeerde spelers].
3.
Markeer de speler waarvan je de blokkering wilt opheffen, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Deblokkeren].

Je kunt ook spelers blokkeren door op de OPTIONS-toets te drukken op het berichtenscherm of community-scherm.

Uit vrienden verwijderen

Ga naar het profielscherm van je vriend en selecteer (Opties) > [Uit vrienden verwijderen].