Verzoeken verzenden om gameplay te bekijken

Als je de gameplay van andere spelers wilt bekijken, dien je een verzoek in. Je verzoek kan het bekijken van gameplay of het gebruiken van Share Play omvatten.

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Wordt nu gespeeld] en kies vervolgens de vriend wiens gameplay je wilt bekijken.
3.
Selecteer [Overzicht].
4.
Selecteer een game bij [Wordt nu gespeeld].
5.
Selecteer [OK].

De gedeelde gameplay bekijken

Je ontvangt een uitnodiging als de speler die je verzoek ontvangt begint met het uitzenden van gameplay of begint met het gebruiken van Share Play. Druk, terwijl de pop-upmelding voor je uitnodiging wordt weergegeven, op de PS-toets om de uitnodiging te openen en selecteer vervolgens [Toetreden] om het bekijken van gameplay of het gebruiken van Share Play te starten.
Raadpleeg "Live van PlayStation® gebruiken" of "Je gameplay delen" voor nadere details over uitzendingen en Share Play.

  • Je kunt ook uitnodigingen bekijken door (Meldingen) te selecteren op het functiescherm.
  • Een kind dat wordt beperkt door functies voor ouderlijk toezicht kan deze functie mogelijk niet gebruiken.