LiveArea™-scherm voor games

Om bepaalde functies van deze applicatie te gebruiken, moet u aangemeld zijn bij PlayStation™Network op uw systeem.

Selecteer het pictogram voor een game op het beginscherm om het LiveArea™-scherm voor deze game te openen.

LiveArea-schermen voor games. Gelabeld van A tot E.

A )
Actie-pictogrammen
Selecteer een actie-pictogram om de actie uit te voeren die aan het pictogram is toegewezen in de game. Raadpleeg "De schermen gebruiken" voor meer informatie over de actie-pictogrammen.
B )
Gate
Selecteer de gate om de game te starten.
C )
Live-items
Selecteer een live-item om informatie over de game weer te geven.
D )
Activiteiten
Hier wordt informatie over activiteiten, zoals de etappes die u voltooid hebt in games en de trofeeën die u hebt gewonnen, weergegeven voor uzelf en voor de anderen die deze game aan het spelen zijn. Meer informatie over activiteiten vindt u onder "Activiteiten".
E )
Communicatie-zone
Beweeg het scherm omlaag om de communicatie-zone weer te geven.
  • De communicatie-zone wordt niet weergegeven als het gebruik van communicatiefuncties beperkt is voor de gebruiker van de sub-account. Zie "Sub-accountbeheer" voor meer informatie.
  • Wanneer de LiveArea™-schermen van meerdere applicaties geopend zijn, beweegt u het scherm naar links of rechts om te schakelen tussen de LiveArea™-schermen en het beginscherm.
  • Druk in het LiveArea™-scherm op de PS-toets om het indexscherm weer te geven. Hier krijgt u een lijst te zien met alle geopende LiveArea™-schermen.

Naar bovenkant pagina