Content manager Data vanaf en naar een computer overzetten via Wi-Fi

U kunt via Wi-Fi data overzetten naar uw systeem.
Verbind een computer (Windows/Mac) met een toegangspunt en verbind vervolgens uw systeem via dat toegangspunt met de computer. Uw systeem en de computer moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

Voor u deze procedure uitvoert, moet u de volgende handelingen verrichten:

 • Voor een systeem van de PCH-1000-reeks moet er een geheugenkaart voor het PS Vita-systeem geplaatst zijn.
 • Koppel een Sony Entertainment Network-account aan het systeem.
 • Stel uw systeem in zodat het verbinding kan maken met het toegangspunt waarmee de computer verbonden is.
 • Verbind uw computer met het internet.
 • Download en installeer Assistent content manager voor PlayStation® op uw computer.
  Download Assistent content manager via de volgende website:
  http://cma.dl.playstation.net/cma/

Voorbereiden voor het eerste gebruik

U moet uw systeem registreren bij de computer.

Uw systeem registreren bij de computer

Voer deze procedure uit met uw systeem in de buurt van het toegangspunt.

1.
Schakel in Assistent content manager de netwerkverbindingsinstellingen in.
Windows:
Klik in het systeemvak op de taakbalk met de rechtermuisknop op het pictogram voor Assistent content manager en selecteer het selectievakje [Instellingen] > [Netwerkverbindingsinstellingen] > [Verbinding maken met PS Vita-systeem of PS TV-systeem via een netwerk] om het aan te vinken.
Mac:
Klik op de menubalk op het pictogram voor Assistent content manager en selecteer het selectievakje [Voorkeuren] > [Netwerkverbindingsinstellingen] > [Verbinding maken met PS Vita-systeem of PS TV-systeem via een netwerk] om het aan te vinken.
2.
Selecteer (Content manager) > [Content kopiëren] op uw systeem.
3.
Selecteer (PC) > (Wi-Fi).
4.
Selecteer [Apparaat toevoegen].
Volg de instructies op de weergegeven schermen om de handeling te voltooien. Er wordt een lijst weergegeven met computers die verbonden kunnen worden.
5.
Selecteer de computer die u wilt verbinden met uw systeem.
Op het computerscherm zal er een getal weergegeven worden dat u nodig hebt om de computer te registreren.
6.
Voer het getal dat weergegeven wordt op het computerscherm in op uw systeem en selecteer vervolgens [Registreren].
Als de computer geregistreerd is, selecteert u [Volgende] om data over te zetten tussen uw systeem en de computer.

Er kunnen tot en met acht apparaten geregistreerd worden bij een computer en een systeem. U kunt onnodige apparaten als volgt verwijderen:

 • Om een apparaat te verwijderen van een computer, selecteert u in Assistent content manager het te verwijderen apparaat op het scherm met geregistreerde apparaten onder [Instellingen] > [Netwerkverbindingsinstellingen], en klikt u vervolgens op [Geselecteerd apparaat verwijderen].
 • Om een apparaat te verwijderen van uw systeem, selecteert u (PC) > (Wi-Fi) en selecteert u vervolgens (Opties) > [Verwijderen] op het scherm met geregistreerde apparaten.

Data overzetten

U kunt data overzetten wanneer een computer en uw systeem zich binnen het bereik van een toegangspunt bevinden. Voer deze procedure uit met uw systeem in de buurt van het toegangspunt.

1.
Selecteer (Content manager) > [Content kopiëren] op uw systeem.
2.
Selecteer (PC) > (Wi-Fi).
Er wordt een lijst met geregistreerde computers weergegeven.
Als de lijst niet weergegeven wordt, volgt u de instructies op het scherm om computers te registreren.
3.
Selecteer de naam van de computer die u wilt verbinden met uw systeem.
Wanneer de computer erin slaagt verbinding te maken, wordt het volgende scherm weergegeven. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.
Scherm Verbonden met pc.

Wanneer het verbinden niet lukt

Mogelijk voorkomt een firewall of andere beveiligingsmaatregelen op uw computer de verbinding tussen uw systeem en de Assistent Content Manager. De communicatie tussen uw systeem en Assistent content manager wordt mogelijk eveneens gehinderd wanneer de poorten die Assistent content manager nodig heeft om te kunnen werken niet beschikbaar zijn doordat deze gebruikt worden door andere applicaties die op uw computer geïnstalleerd zijn. In dat geval kan de volgende informatie u helpen alsnog verbinding te maken.

Assistent content manager maakt verbinding met uw systeem wanneer de netwerkverbindingsinstellingen ingeschakeld zijn. De poortnummers die gebruikt worden door Assistent content manager zijn:

 • TCP: 9309
 • UDP: 9309

Mogelijk moet u uw firewall of andere beveiligingssoftware zodanig instellen dat een uitzondering wordt gemaakt voor Assistent content manager. Hieronder vindt u de locaties waar het programma standaard is geïnstalleerd:

 • Windows (32 bit): C:\Program Files\Sony\Content Manager Assistant\CMA.exe
 • Windows (64 bit): C:\Program Files (x86)\Sony\Content Manager Assistant\CMA.exe
 • Mac: /Applicaties/CMA.app

Raadpleeg naast deze informatie ook de handleidingen van uw netwerkapparaten en de documentatie die bij de software geleverd is.

Naar bovenkant pagina