Instellingen Sub-accountbeheer

Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer uw PS Vita-systeem aangemeld is met een master-account waaraan een of meerdere sub-accounts gekoppeld zijn. U kunt de gebruiksbeperkingen voor elke sub-account bekijken en aanpassen. U kunt deze acties uitvoeren op een toestel dat met de hoofdaccount van een ouder of voogd is verbonden, of op een computer of smartphone.

1.
Terwijl u aangemeld bent bij PlayStation™Network, selecteert u [PlayStation™Network] > [Sub-accountbeheer].
2.
Selecteer de sub-account waarvan u de instellingen wilt verifiëren of wijzigen.

Items die kunnen worden herzien of aangepast

 • Chat/door de gebruiker aangemaakte media
  Een ouder of voogd kan in PlayStation™Network het niveau voor chattoegang instellen. Door [Niet toestaan] te selecteren, kan de ouder of voogd het gebruik van de onderstaande functies verbieden.
  • Deelnemen aan (Party)
  • (Berichten met andere spelers) versturen en ontvangen in (Berichten)
  • Deelnemen aan chatsessies in games
  • Functies voor activiteiten gebruiken
 • PlayStation®Store Contentbeperking
  Normaal geeft PlayStation®Store geen content-items weer die niet geschikt zijn voor de leeftijd van de eigenaar van de account. Wanneer dit item weergegeven wordt, kunt u deze beperking uitschakelen en alle content-items weergeven door het selectievakje te selecteren om het vinkje te verwijderen.
 • Bestedingslimiet (Maandelijks)
  Met deze functie kunt u de maximale maandelijkse uitgavelimiet instellen voor PlayStation®Store.
 • Wachtwoord voor deze sub-account wijzigen

De items die herzien of aangepast kunnen worden, verschillen naargelang het accounttype en het land of de regio. Neem contact op met de klantendienst in uw land of regio voor meer informatie.

Naar bovenkant pagina