Om restriksjoner

Som forelder eller foresatt kan du bruke foreldrekontroll for å begrense tilgangen til visse typer innhold eller funksjoner for barn som bruker PS4™-systemet ditt.
For å angi foreldrekontroll trenger du en voksenkonto og må konfigurere en familie. Følg instruksjonene nedenfor.

Opprette en voksenkonto

Foreldre eller foresatte som allerede har en konto

Gå til «Legge til et barn i familien».

Foreldre eller foresatte som ikke har en konto

Først må du opprette en voksenkonto. Etter at du oppretter en konto, vises en melding om du vil sette opp en familie. Velg [Konfigurer nå] og gå deretter videre til trinn 3 i «Legge til et barn i familien».

  • Se «Logg på PlayStation Network» for mer informasjon om hvordan du oppretter kontoer.
  • En voksen bruker som setter opp en familie, er familieadministrator. Familieadministratoren kan legge til og fjerne familiemedlemmer. Se «Familieadministrasjon».

Legge til et barn i familien

Som familieadministrator kan du legge til barn i familien.

1.
Velg (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon] og følg deretter anvisningene på skjermen for å skrive inn påloggingsinformasjonen.
2.
Velg [Legg til familiemedlem].
3.
Velg [Opprett bruker], og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Du kan angi restriksjoner for hvert enkelt barn på foreldrekontrollskjermen. Se «Angi foreldrekontroll» for mer informasjon.
Når du har lagt til barna dine som familiemedlemmer, blir de lagt til i listen over brukere på PS4™-systemet ditt.
  • Et barn som har tillatelse til å bli med i PlayStation™Network, kan selv opprette en barnekonto etter å ha logget inn på PS4™-systemet.
  • Hvis du vil vise eller endre foreldrekontrollinnstillingene senere, eller legge til flere familiemedlemmer, velger du (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon].

Angi foreldrekontroll

Foreldrekontroller inkluderer innstillinger for PS4™-systemet og innstillinger for individuelle barn.
PS4™-systeminnstillinger gjelder for alle brukere som logger på PS4™-systemet ditt. Se «Systembegrensninger på PS4» for mer informasjon.
Foreldrekontroller for individuelle barn kan angis når du legger til barnet som et familiemedlem. Se følgende for mer informasjon om tilgjengelige innstillinger.

Tilleggsbegrensninger

Følgende innstillinger anbefales når du og familien din bruker PS4™-systemet.

Blokkér andre familiemedlemmer fra å logge på som deg.

Hvis du vil hindre at barn logger på PS4™-systemet med kontoen til en forelder eller foresatt, kan du angi en innloggingspasskode. Logg inn på kontoen du vil angi en innloggingspasskode for, og velg deretter (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Administrasjon av passkode for pålogging].

Blokker opprettelse av ny bruker og gjestepålogging

Hvis du bare vil tillate at eksisterende brukere logger inn på PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Systembegrensninger på PS4] > [Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging].