Legge til venner

Når en spiller godtar venneforespørselen din, blir denne spilleren din venn. Når dere er blitt venner, kan du se ting som f.eks. vennens PlayStation™Network-påloggingsstatus og spillet som vennen spiller. Vennene dine følger deg, og du følger dem automatisk. Aktivitetene og kringkastingene deres vises under [Siste nytt] og andre områder.

Sende en venneforespørsel

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg spilleren du vil legge til som venn.
Du kan søke etter online-ID, [Spillere møtt] eller på andre måter.
3.
Velg (Legg til i Venner) ved siden av spilleren du vil legge til som venn.

Sende forespørsel om en venns virkelige navn

Når du sender en venneforespørsel, krysser du av i boksen for [Send Nær venn-forespørsel] for å sende en forespørsel om spillerens virkelige navn.
Hvis du vil sende en forespørsel om det virkelige navnet til en spiller du allerede er venn med, velger du (Valg) > [Send forespørsel om virkelig navn] på vennens profilskjerm.
Når forespørselen om det virkelige navnet er godtatt, kan dere se hverandres virkelige navn og profilbilder.

  • Du kan også følge spillere uten å sende en venneforespørsel. Velg (Følg) på profilskjermen til spilleren du vil følge.
  • Hvis du vil avbryte en venneforespørsel eller forespørsel om virkelig navn, velger du [Venneforespørsler], merker spilleren du vil avbryte forespørselen til, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Avbryt venneforespørsel] eller [Avbryt forespørsel om virkelig navn].
  • Barnekontoer kan ikke brukes til å sende eller motta forespørsler om virkelige navn.
  • Et virkelig navn er navnet som er registrert i kontoen din. Du kan se det virkelige navnet ditt og profilbildet i (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Kontoopplysninger] > [Profil].

Godta en venneforespørsel eller forespørsel om virkelig navn

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Venneforespørsler].
3.
Velg [Godta] ved siden av spilleren du vil godta forespørselen til.
Når du velger spilleren, vises spillerens profil.
  • Hvis du vil avvise en venneforespørsel eller forespørsel om virkelig navn, merker du spilleren du vil avvise forespørselen til, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Slett venneforespørsel] eller [Slett forespørsel om virkelig navn].
  • Du kan begrenset hvilke spillere du kan motta venneforespørsler fra i personvernsinnstillingene. Du kan også skjule ditt virkelige navn i andre spilleres søkeresultater. Se «Personverninnstillinger» for mer informasjon.
  • Hvis du vil rapportere upassende kommentarer, trykker du på OPTIONS-knappen på spillerens profilskjerm, og velger deretter [Rapport].

Slutt å følge en spiller

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Følge].
3.
Velg (Slutt å følge) ved siden av spilleren du ikke lenger vil følge.

Blokkere en spiller

Hvis du blokkerer en annen spiller, vises ikke lenger meldinger fra den blokkerte spilleren og enkelte andre funksjoner blir begrenset. På profilskjermen til spilleren du vil blokkere, velger du (Valg) > [Blokker].

Fjerne blokkering for en spiller

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Blokkerte spillere].
3.
Merk spilleren du vil fjerne blokkeringen for, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Fjern blokkering].

Du kan også blokkere spillere ved å trykke på OPTIONS-knappen på en skjerm, for eksempel Meldinger-skjermen.

Fjerne fra venner

På vennens profilskjerm velger du (Valg) > [Fjern fra venner].