Nettleser Vise websider

LiveArea-skjermbilde for nettleser. Merket med A til og med F fra toppen.

A )
(Viser en webside som bruker SSL)
B )
(Web-filtreringstjeneste i bruk)
C )
Adresselinje
D )
(Avbryt)/ (Forny)
Velg for å avbryte åpning av en webside eller for å oppdatere innholdet på en åpen webside.
E )
(Søk)
F )
(Tilbake til øverst på siden)/ (Neste)/ (Tilbake)/ (Vindu)/ (Bokmerker)

Hvis du starter nettleserprogrammet mens et spill eller (Videoer) er i bruk, begrenses visningen av bestemt websideinnhold.

Taste inn adressen (URL)

1.
Velg adresselinjen.
Dersom adresselinjen ikke vises, flytter du skjermbildet ned.
2.
Tast inn adressen til en webside, og velg deretter (Bekreft).
Tastaturet lukkes og websiden åpnes.

Åpne en koblet webside i et nytt vindu

1.
Trykk og hold koblingen du vil åpne til menyen vises.
2.
Velg [Åpne i nytt vindu].

Bruke pekeren til å åpne linker

Vis en peker ved å berøre skjermen og holde nede enten L-knappen eller R-knappen. Flytt pekeren over linken du ønsker å åpne og frigi fingeren din. For å muliggjøre operasjon med en peker, må du velge avkryssingsboksen (Valg) > [Innstillinger] > [Bruk peker] for å sette en hake.

Zoome inn og ut på en webside

Du kan zoome inn og ut på en webside med en av følgende metoder:

  • Klyp ut området du vil zoome inn på, og klyp inn området du vil zoome ut fra.
  • Dobbelttrykk på området som du vil zoome inn på eller ut fra.

Lagre bilder

Du kan lagre bilder på et minnekort* og se de lagrede bildene i (Bilder).

*
For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.
1.
Trykk og hold bildet du vil lagre til menyen vises.
2.
Velg [Lagre bilde] > [Lagre].

Starting av et spill eller (Videoer) under lagring av et bilde kan avbryte lagringen.

Spille av videoer

Du kan se streamingvideoer på en nettside. Velg en video for å starte avspillingen. Kontroller som operasjonsknappene skjules automatisk etter noen få sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise kontrollinnretningene.

Justere skjermmodusen/teksting

Du kan endre avspillingsinnstillingene, slik som skjermmodusen eller tekstingen, under (Valg) > [Innstillinger].

  • Du kan kun tilpasse tekstinginnstillinger for videoer som støtter teksting. Du kan velge å vise/skjule teksting i (Vis teksting) i kontrollpanelet.
  • Du kan dobbelttrykke på skjermen for å bytte skjermmodusen.

Kontrollere med knapper på systemet ditt

Du kan gå bakover eller fremover under avspilling. Du kan bytte mellom tre hoppintervallnivåer hver gang du trykker på Venstre-knappen eller Høyre-knappen. Hvis du trykker og holder nede knappen, kan du hoppe bakover eller fremover så lenge knappen holdes nede.

Operasjoner utført med retningsknappene kan også utføres med venstre spak.

Kontrollere med styreplate på baksiden

Du kan kontrollere noen funksjoner i nettleseren med styreplaten på baksiden. For å aktivere kontroller med styreplaten på baksiden, må du velge avkryssingsboksen (Valg) > [Innstillinger] > [Bruk styreplaten på baksiden] for å sette en hake.

Bla opp og ned Flikk eller dra
Zoome ut på en webside Dobbelttrykk

Kontrollere med knapper på systemet ditt

Bla opp eller ned Flytte venstre spak opp eller ned.
Zoome inn eller ut på en webside Flytte høyre spak opp eller ned.
Vise eller skjule menyen for en link Trykk på Trekant-knappen når markøren er over en kobling.

For å bruke denne funksjonen må du velge avmerkingsboksen (Innstillinger) > [Start] > [System] > [Kontroller med knapper på dette systemet] for å sette en hake for å aktivere innstillingen.

Til toppen