Innholdsadministrator Kopiere og slette spill og andre programmer med en datamaskin

Kopier spill eller andre programmer eller lagrede data på systemet til eller fra en datamaskin (Windows/Mac).

Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Koble datamaskinen din til Internett.
 • Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen.
  Last ned Innholdsadministrator fra følgende nettside:
  http://cma.dl.playstation.net/cma/
1.
På datamaskinen, sjekk at Innholdsadministrator-assistent er installert og startet.
Windows:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i varslingsområdet på oppgavelinjen for å verifisere at programmet kjører:
Mac:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i menylinjen for å verifisere at programmet kjører:
2.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
3.
Velg (PC), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
For å koble til ved bruk av Wi-Fi må du velge avmerkingsboksen [Koble til PS Vita-system eller PS TV-system med nettverk] under [Innstillinger for nettverkstilkobling] i Innholdsadministratorassistenten for å sette en hake, og registrere systemet ditt med datamaskinen. For detaljer, se "Overføre data til og fra en datamaskin med Wi-Fi".
4.
Velg enten [ PC → PS Vita-system] eller [ PS Vita-system → PC].
5.
Velg [Programmer].
Velg kategorien som inneholder innholdet du vil kopiere eller slette.
6.
Sett en hake i avmerkingsboksene til programmene som du vil kopiere, og velg deretter [Kopier] eller [Slett].
Dette er et eksempel for PlayStation®Vita-formatprogramvare:
Skjermbilde med innholdsliste.
 • Når du utfører kopiering eller sletting for et spill eller et annet program på PlayStation®Vita-kortet som inneholder lagret data og tillegg på minnekortet*, kopieres eller slettes bare dataene som er lagret på minnekortet*. Lagret data og tillegg på PS Vita-kortet kan ikke kopieres eller slettes.
  *
  For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Enkelte typer innhold som er lastet ned fra PlayStation®Store kan bare brukes på et begrenset antall enheter per konto. Administrer enhetene som du kan bruke innholdet på ved å aktivere og deaktivere enheter.
 • (Aldersbegrenset innhold) kan kopieres, men foreldrekontroller må enten slås av eller stilles inn annerledes for å kunne spille innholdet på destinasjonen for kopien.
 • Enkelte typer innhold kan ikke kopieres eller slettes.
 • For å slette programdata fra systemet ditt, må du bruke redigeringsmodus fra hjem-skjermen. For å gå inn i redigeringsmodus, trykk og hold hjem-skjermen. Hvis du sletter program-ikonet, slettes all data for programmet.

Til toppen