Innholdsadministrator Kopiere og slette spill og andre programmer med et PS3™-system

Kopier spill eller andre programmer eller lagrede data på systemet til eller fra et PS3™-system.

Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Logg på PlayStation™Network på PS3™-systemet.
  Du må bruke den samme Sony Entertainment Network-kontoen på PS Vita-systemet og PS3™-systemet.
 • Lukk alle åpne programmer i PS3™-systemet, og velg (Brukere).
1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PS3™), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
Når du kobler til første gang med Wi-Fi, må du registrere PS3™-systemet ditt med dette systemet. Mer informasjon finnes under "Overføre data til og fra et PS3™-system med Wi-Fi".
3.
Velg enten [ PS3™-system → PS Vita-system] eller [ PS Vita-system → PS3™-system].
4.
Velg [Programmer].
Velg kategorien som inneholder innholdet du vil kopiere eller slette.
5.
Sett en hake i avmerkingsboksene til programmene som du vil kopiere, og velg deretter [Kopier] eller [Slett].
Dette er et eksempel for PlayStation®Vita-formatprogramvare:
Skjermbilde med innholdsliste.
 • Når du utfører kopiering eller sletting for et spill eller et annet program på PlayStation®Vita-kortet som inneholder lagret data og tillegg på minnekortet*, kopieres eller slettes bare dataene som er lagret på minnekortet*. Lagret data og tillegg på PS Vita-kortet kan ikke kopieres eller slettes.
  *
  For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Når flere PlayStation™Network-kontoer er linket med PS3™-systemet, vises programmene for alle kontoer. Du kan derimot bare kopiere og slette programmer for kontoen som er linket med systemet ditt.
 • Enkelte typer innhold som er lastet ned fra PlayStation®Store kan bare brukes på et begrenset antall enheter per konto. Administrer enhetene som du kan bruke innholdet på ved å aktivere og deaktivere enheter.
 • Du kan ikke kopiere innhold fra PS3™-systemet til systemet ditt dersom innholdet allerede er installert på PS3™-systemet. For å aktivere kopiering av denne typen innhold til systemet, må du laste ned innholdet igjen fra nedlastningslisten i PlayStation®Store med PS3™-systemet.
 • (Aldersbegrenset innhold) kan kopieres, men foreldrekontroller må enten slås av eller stilles inn annerledes for å kunne spille innholdet på destinasjonen for kopien.
 • Enkelte typer innhold kan ikke kopieres eller slettes.
 • For å slette programdata fra systemet ditt, må du bruke redigeringsmodus fra hjem-skjermen. For å gå inn i redigeringsmodus, trykk og hold hjem-skjermen. Hvis du sletter program-ikonet, slettes all data for programmet.

Til toppen