Innholdsadministrator Kopiere musikk, bilder og videoer til og fra en datamaskin

Kopier musikk, bilder og videoer på systemet til eller fra en datamaskin (Windows/Mac).

Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Koble datamaskinen din til Internett.
 • Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen.
  Last ned Innholdsadministrator fra følgende nettside:
  http://cma.dl.playstation.net/cma/
1.
På datamaskinen, sjekk at Innholdsadministrator-assistent er installert og startet.
Windows:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i varslingsområdet på oppgavelinjen for å verifisere at programmet kjører:
Mac:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i menylinjen for å verifisere at programmet kjører:
2.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
3.
Velg (PC), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
For å koble til ved bruk av Wi-Fi må du velge avmerkingsboksen [Koble til PS Vita-system eller PS TV-system med nettverk] under [Innstillinger for nettverkstilkobling] i Innholdsadministratorassistenten for å sette en hake, og registrere PS Vita-systemet ditt med datamaskinen. For detaljer, se "Overføre data til og fra en datamaskin med Wi-Fi".
4.
Velg enten [ PC → PS Vita-system] eller [ PS Vita-system → PC].
5.
Velg [Videoer], [Musikk] eller [Bilder] for å velge innholdstypen som skal kopieres.
6.
Sett en hake i avmerkingsboksene til innholdet som du vil kopiere, og velg deretter [Kopier].
Dette er et eksempel for Musikk:
Skjermbilde med musikkliste.
 • Du kan også kopiere innhold med (Videoer)-, (Musikk)- og (Bilder)-programmene.
 • Spillelister og musikk på spillelister må lagres i en mappe som er valgt som målmappe for [Musikk] i Innholdsadministratorassistent-programmet.
 • Enkelte typer innhold som er lastet ned fra PlayStation®Store kan bare brukes på et begrenset antall enheter per konto. Administrer enhetene som du kan bruke innholdet på ved å aktivere og deaktivere enheter.
 • (Aldersbegrenset innhold) kan kopieres, men foreldrekontroller må enten slås av eller stilles inn annerledes for å kunne spille innholdet på destinasjonen for kopien.
 • Enkelte typer innhold kan ikke kopieres.
 • Videoinnholdet som er lastet ned fra PlayStation®Store kan ikke kopieres eller flyttes til datamaskinen.
 • Du må ikke krenke andres opphavsrett og åndsverkloven om intelligent eiendom.

Kopiere hele mappen

Når du administrerer bilder og video i en mappe på datamaskinen, kan du kopiere hele mappen til ditt system.
I trinn 6 av "Kopiere musikk, bilder og videoer til og fra en datamaskin" velg [Avbryt] > (Tilbake), og velg deretter (Mapper) > (Valg) > [Kopier].

 • Nå det finnes en mappe innenfor en mappe som skal kopieres, åpnes en barnemappe, og innholdet kopieres som innholdet inne i foreldremappen.
 • Når innhold velges fra en mappe og kopieres til et system, vil det opprettes en mappe med identisk navn.
 • En hel mappe som ble kopiert til systemet ditt kan ikke kopieres tilbake til en datamaskin.

Til toppen