Innholdsadministrator Kopiere musikk, bilder og videoer til og fra et PS3™-system

Kopier musikk, bilder og videoer på systemet til eller fra et PS3™-system.

Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Logg på PlayStation™Network på PS3™-systemet.
  Du må bruke den samme Sony Entertainment Network-kontoen på PS Vita-systemet og PS3™-systemet.
 • Lukk alle åpne programmer i PS3™-systemet, og velg (Brukere).
1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PS3™), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
Når du kobler til første gang med Wi-Fi, må du registrere PS3™-systemet ditt med dette systemet. Mer informasjon finnes under "Overføre data til og fra et PS3™-system med Wi-Fi".
3.
Velg enten [ PS3™-system → PS Vita-system] eller [ PS Vita-system → PS3™-system].
4.
Velg [Videoer], [Musikk] eller [Bilder] for å velge innholdstypen som skal kopieres.
5.
Sett en hake i avmerkingsboksene til innholdet som du vil kopiere, og velg deretter [Kopier].
Dette er et eksempel for Musikk:
Skjermbilde med musikkliste.
 • Du kan også kopiere innhold med (Videoer)-, (Musikk)- og (Bilder)-programmer.
 • Enkelte typer innhold som er lastet ned fra PlayStation®Store kan bare brukes på et begrenset antall enheter per konto. Administrer enhetene som du kan bruke innholdet på ved å aktivere og deaktivere enheter.
 • Av videoinnholdet som er lastet ned fra PlayStation®Store til PS3™-systemet, kan bare SD-videoinnhold kopieres til systemet.
 • Utleievideo som er tilgjengelig på PlayStation®Store er forbudt å kopiere. Kopibeskyttet innhold kan bare flyttes. Hvis du flytter kopibeskyttet innhold, slettes innholdet fra kilden.
 • (Aldersbegrenset innhold) kan kopieres, men foreldrekontroller må enten slås av eller stilles inn annerledes for å kunne spille innholdet på destinasjonen for kopien.
 • Enkelte typer innhold kan ikke kopieres.
 • Du må ikke krenke andres opphavsrett og åndsverkloven om intelligent eiendom.

Kopiere hele mappen

Når du administrerer bilder og video i en mappe på PS3™-systemet, kan du kopiere hele mappen til systemet ditt.
I trinn 5 av "Kopiere musikk, bilder og videoer til og fra et PS3™-system" velg [Avbryt] > (Tilbake), og velg deretter (Mapper) > (Valg) > [Kopier].

 • Når innhold velges fra en mappe og kopieres til systemet ditt, vil det opprettes en mappe med identisk navn.
 • En hel mappe som ble kopiert til systemet ditt kan ikke kopieres tilbake til et PS3™-system.

Til toppen