E-post Sende en melding

For å sende en melding velger du (Skriv melding), legger inn den nødvendige informasjonen og velger deretter [Send].

Skjermbilde for oppretting av melding. Merket med A til og med H fra toppen.

A )
Type mottaker
Velg for å velge [Til], [Kopi] eller [Blindkopi].
B )
Mottakerfelt
Velg for å skrive inn en epostadresse manuelt.
C )
(Kontaktliste)
Velg for å velge en e-postadresse fra kontaktlisten din. For mer informasjon, kan du se "Legge til eller slette en kontakt".
D )
(Legg til en mottaker)/ (Slett en mottaker)
Velg for å legge til eller slette et mottakerfelt.
E )
Sender
Hvis du har lagt til mer enn én e-postkonto, kan du velge her for å bytte til en annen e-postkonto.
F )
Emne
G )
(Legg ved en fil)
Velg for å bruke PS Vita-kameraet til å ta et bilde, eller legg til et bilde som er lagret under (Bilder). Velg de vedlagte bildene for å vise eller slette dem.
H )
Hoveddel
Det kan legges inn opptil 4096 tegn.
    • Hvis du velger (Lukk) mens du oppretter en melding, vises en bekreftelsesskjerm som spør deg om du ønsker å lagre meldingen. Velg [Lagre] for å lagre meldingen som kladd.
  • Antallet meldinger som du kan sende på ett tidspunkt, varierer avhengig av e-posttjenesten du bruker.

Svare på eller videresende en melding

Når meldingen du ønsker å svare på eller videresende vises, velger du (Svar/Videresend), og følger deretter skjermene. Det opprinnelige meldingsinnholdet vil settes i anførselstegn når du svarer på eller videresender meldingen.

Stille inn en signatur

Du kan legge inn en tekstsignatur automatisk når du oppretter en ny melding. Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Signatur], legg inn teksten, og velg deretter (Tilbake).

Inkludering av din e-postadresse i Bcc

Du kan inkludere din e-postadresse i Bcc-feltet når du oppretter en ny melding. Velg (Valg) > [Innstillinger] og velg avmerkingsboksen [Legg til e-postadressen min som bcc] for å sette en hake.

Til toppen