Bilder Ta bilder og videoer

Du kan ta bilder og videoer med både fremre kamera og bakre kamera.

Skjermbilde for kamera. Merket med A til og med G.

A )
(Visningsmodus)
Velg ikonet for å bytte til visningsmodus, hvor du kan bla gjennom og vise fotoer og andre bilder.
B )
(Panoramakamera)
Velg panoramabildet for å slå på panoramakameraet og ta panoramabilder.
C )
(Skift bildestørrelse)
D )
Foto eller video tatt sist
Velg miniatyrbildet for å se fotoene og videoene dine med fullskjerm.
E )
(Posisjonsdata)/ (Skift kamera)
(Posisjonsdata) vises når innstillingen for bruk av posisjonsdata på systemet er slått på. Velg (Posisjonsdata) for å hente inn posisjonsdataen. Systemet ditt finner posisjonen din med Wi-Fi-tilgangspunkter, GPS-satellitter* og basestasjoner for mobiltelefon*. Når systemet ditt finner posisjonen din, blir posisjonsdataikonet grønt (). Når du tar et foto, legges posisjonen din til informasjonen som lagres i fotofilen.
*
Brukes bare på 3G/Wi-Fi-modeller
F )
(Bildemodus)/ (Videomodus)
Velg ikonet for å bytte mellom bildemodus og videomodus.
G )
(Lukker)/ (Spill inn video)/ (Stopp opptak)
I bildemodus vises (Lukker). Velg ikonet for å ta et foto.
I videomodus, vises (Spill inn video) eller (Stopp opptak). Velg ikonet for å starte eller stoppe opptak.
Du kan også bruke R-knappen på systemet til å ta bilder, eller for å starte og stoppe opptak av video.
  • Du kan skjule kontrollinnretninger som operasjonsknappene ved å trykke på skjermen. Trykk på skjermen igjen for å vise kontrollinnretningene.
  • Du kan slå på eller av bruk av posisjonsdata i (Innstillinger) > [Start] > [Posisjonsdata] > [Bruk posisjonsdata].
  • (Skift bildestørrelse) og (Posisjonsdata) vises ikke mens du spiller inn en video.
  • Hver video kan vare opptil 30 minutter.
  • Du kan ikke heve, senke eller dempe volumet på lukkerlyden, eller skifte lukkerlyden til en annen lyd.

Ta et panoramabilde

Velg (Bilder) > (Panoramakamera) for å slå på panoramakameraet.

Skjermbilde for panoramakamera. Merket med A til og med E.

A )
(Panoramamodi)
Velg ikonet for å velge en panoramamodus.
B )
(Tilbake)
Velg ikonet for å slette det siste bildet du tok for panoramabildet.
C )
Ditt siste panoramabilde
Velg miniatyrbildet for å se ditt siste panoramabilde.
D )
(Posisjonsdata)
(Posisjonsdata) vises når innstillingen for bruk av posisjonsdata på systemet er slått på. Velg (Posisjonsdata) for å hente inn posisjonsdataen. Systemet ditt finner posisjonen din med Wi-Fi-tilgangspunkter, GPS-satellitter* og basestasjoner for mobiltelefon*. Når systemet ditt finner posisjonen din, blir posisjonsdataikonet grønt (). Når du tar et foto, legges posisjonen din til informasjonen som lagres i fotofilen.
*
Brukes kun på 3G/Wi-Fi-modeller
E )
(Lukker)/ (Stopp opptak)
Velg ikonet for å starte eller stoppe opptak.

Pek systemet ditt i retningen av det du vil ta bilde av, og velg deretter (Lukker) for å starte opptaket. Følg skjermene for å betjene kameraet.

  • Du kan også ta et bilde ved å trykke på R-knappen på systemet.
  • Du kan skjule kontrollinnretninger som operasjonsknappene ved å trykke på skjermen. Trykk på skjermen igjen for å vise kontrollinnretningene.
  • Under opptak, vises ikke (Panoramamodi) og miniatyrbildet av ditt siste panoramabilde.
  • Du kan ikke heve, senke, dempe eller endre lukkerlyden.
  • Panoramabilder er lagret under [Kamerabilder].

Til toppen