Informacje o ograniczeniach

Rodzice lub opiekunowie mogą ograniczyć dzieciom możliwość dostępu do określonej zawartości lub wybranych funkcji przy użyciu kontroli rodzicielskiej systemu PS4™.
Aby ustawić kontrolę rodzicielską, konieczne jest posiadanie konta osoby dorosłej i skonfigurowanie konta rodziny. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Tworzenie konta osoby dorosłej

Rodzice lub opiekunowie, którzy mają już konto

Przejdź do części „Dodawanie dziecka do konta rodziny”.

Rodzice lub opiekunowie, którzy nie mają jeszcze konta

Najpierw należy utworzyć konto osoby dorosłej. Po utworzeniu konta zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie konta rodziny. Wybierz pozycję [Skonfiguruj teraz], a następnie przejdź do kroku 3 w części „Dodawanie dziecka do konta rodziny”.

  • Więcej informacji na temat tworzenia kont można znaleźć w rozdziale „Wpisz się do PlayStation Network”.
  • Dorosły użytkownik, który utworzył konto rodziny, jest menedżerem rodziny. Menedżer rodziny może dodawać i usuwać członków rodziny. Więcej informacji na temat rodzin można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie rodziną”.

Dodawanie dziecka do konta rodziny

Menedżer rodziny może dodawać dzieci do rodziny.

1.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie.
2.
Wybierz pozycję [Dodaj członka rodziny].
3.
Wybierz pozycję [Utwórz użytkownika], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ograniczenia dla poszczególnych dzieci można ustawić na ekranie kontroli rodzicielskiej. Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawianie kontroli rodzicielskiej”.
Gdy dzieci są dodawane jako członkowie rodziny, są również dopisywane do listy użytkowników systemu PS4™.
  • Po zalogowaniu się do systemu PS4™ dziecko, które ma pozwolenie na dołączenie do sieci PlayStation™Network, może samodzielnie dokończyć tworzenie konta.
  • Aby w późniejszym czasie wyświetlić lub zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej lub aby dodać kolejnych członków rodziny, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną].

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

Kontrola rodzicielska zawiera ustawienia systemu PS4™ oraz ustawienia dla konkretnych dzieci.
Ustawienia systemu PS4™ dotyczą wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do systemu PS4™. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ograniczenia systemu PS4”.
Kontrolę rodzicielską dla konkretnych dzieci można ustawić podczas dodawania dziecka jako członka rodziny. Więcej informacji na temat dostępnych ustawień można znaleźć poniżej.

Ograniczenia dodatkowe

Poniższe ustawienia są zalecane w przypadku, gdy z systemu PS4™ korzystacie Ty i Twoja rodzina.

Zablokuj możliwość logowania się członków rodziny na Twoje konto

Aby uniemożliwić dzieciom logowanie się do systemu PS4™ przy użyciu konta rodzica lub opiekuna, należy ustawić kod dostępu do logowania. Zaloguj się na konto, dla którego chcesz ustawić kod dostępu do logowania, a następnie wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie kodem dostępu do logowania].

Zablokuj tworzenie nowych użytkowników i logowanie gości

Aby zezwolić na logowanie się do systemu PS4™ tylko istniejącym użytkownikom, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4] > [Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa].