Kontrola rodzicielska Pozycje, które można ograniczyć

Można ograniczyć użycie następujących pozycji. Wybierz kolejno polecenia (Kontrola rodzicielska) > [Rozpocznij], wprowadź swój kod dostępu, aby wyświetlić ekran, a następnie wybierz pozycje, które chcesz ograniczyć.

Funkcje

Można zezwolić lub nie zezwolić na uruchamianie aplikacji (Przeglądarka), (PS Store) i (Poczta e-mail). Można też zezwolić lub nie zezwolić na użycie danych lokalizacji, a także zablokować wyświetlanie podejrzanych witryn internetowych. Informacje szczegółowe na temat blokowania podejrzanych witryn znajdują się w sekcji "Ustawienia przeglądarki".

Gry

Można ograniczyć użycie gier i filmów, które mają ustawienia kontroli rodzicielskiej.
Oprócz wyboru ustawienia [Wył.] w systemie można ustawić jeden z jedenastu poziomów kontroli. Im niższa wartość, tym bardziej restrykcyjne będą ograniczenia.
Poniższa tabela pomoże dopasować poziom systemu do kategorii wiekowej dziecka.

Poziom systemu Wiek dziecka (przybliżona wytyczna)
1 0~
2 3~
3 6~
4 10~
5 12~
6 -
7 15~
8 15~*1
17~*2
9 18~
17~*3
10 -
11 -
*1
Australia
*2
Japonia
*3
Ameryka Północna/Ameryka Środkowa i Południowa

Informacje dotyczące etykiet klasyfikacji wiekowej dla gier i filmów można znaleźć w następującej witrynie.
https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/

Tabela poziomów kontroli rodzicielskiej

Możliwość użycia gry lub filmu jest określana na podstawie kombinacji poziomu ustawionego w systemie oraz poziomu gry lub filmu. Aby na przykład ograniczyć odtwarzanie gier lub filmów, dla których poziom kontroli rodzicielskiej to [4] lub wyższy ("A" na diagramie poniżej), ustaw poziom kontroli rodzicielskiej w systemie ("D" na diagramie poniżej) na [3].

Macierz poziomów Kontroli rodzicielskiej. Dostępne są gry i filmy na poziomie niższym od poziomu ustawionego w systemie.

A )
Poziomy kontroli rodzicielskiej dla gier lub filmów
Im wyższa wartość, tym bardziej restrykcyjne będą ograniczenia.
B )
Wskazuje, że użycie zawartości jest ograniczone.
C )
Wskazuje, że użycie zawartości jest dozwolone.
D )
Poziomy kontroli rodzicielskiej w systemie
Im niższa wartość, tym bardziej restrykcyjne będą ograniczenia.

Aby zmienić ustawienia na bardziej restrykcyjny poziom, należy zamknąć wszystkie używane aplikacje.


Poniższe metody umożliwiają sprawdzenie poziomu kontroli rodzicielskiej dla gier lub filmów.

 • Gry
  Naciśnij przycisk Trójkąt na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Wybierz ikonę gry, a następnie wybierz polecenie [Informacje].
  W przypadku gry objętej ograniczeniami kontroli rodzicielskiej poziom ograniczeń zostanie wyświetlony w polu [Kontrola rodzicielska].
 • Filmy
  W aplikacji (Wideo) wybierz polecenie (Informacje) dla zawartości na liście, którą chcesz zweryfikować. W przypadku zawartości objętej ograniczeniami kontroli rodzicielskiej poziom ograniczeń zostanie wyświetlony w polu [Kontrola rodzicielska].

Czas grania

Można ograniczyć dzienny czas gry dziecka.
W przypadku tego ograniczenia po przekroczeniu dziennego czasu gry nie jest możliwe dalsze użycie systemu. Na ekranie wyświetlany jest komunikat z odpowiednią informacją. Aby wydłużyć czas, przez jaki dziecko może grać tylko w danym dniu, wybierz polecenie [Zmień na dziś], a następnie wprowadź kod dostępu w celu kontynuacji.


Aby sprawdzić pozostały czas, możesz skorzystać z poniższych obszarów

 • Wiadomości powiadomień wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu
  Wiadomości zostają wyświetlone na 30, 15 i 5 minut przed przekroczeniem dziennego czasu grania.
 • Ekran aplikacji LiveArea™ dla funkcji (Kontrola rodzicielska)
 • Szybkie menu wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PS

Informacje o sieci PlayStation™Network

Sieć PlayStation™Network rozszerza możliwości korzystania z systemu. Po utworzeniu konta Sony Entertainment Network i wpisaniu się do sieci PlayStation™Network można korzystać z funkcji czatu w grach, kupować gry w sklepie PlayStation®Store i korzystać z innych funkcji. Aby ograniczyć te funkcje, dostosuj ustawienia w obszarze (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [PlayStation™Network] > [Zarządzanie kontem podrzędnym]. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Zarządzanie kontem podrzędnym".

Do początku strony