Tải lên video clip

Bạn có thể lưu cách chơi dưới dạng video clip. Sau đó, bạn có thể chia sẻ video clip với người chơi khác bằng cách tải lên các dịch vụ trực tuyến.

Lưu video clip

Video của 15 phút chơi gần nhất được ghi lại liên tục và tự động. Bạn có thể lưu cách chơi dưới dạng video clip bằng một trong những cách sau.

 • Nhấn nút SHARE, sau đó nhấn nút vuông.
 • Nhấn nút SHARE, sau đó chọn [Lưu video clip].
 • Một số trò chơi chứa những cảnh không thể ghi lại được. Tối đa 15 phút chơi được lưu dưới dạng video clip không bao gồm những cảnh không thể ghi lại video. Một biểu tượng sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình ở đầu và cuối của những cảnh này.
 • Khi bạn biết mình muốn lưu cảnh nào, nhấn nút SHARE hai lần vào đầu cảnh, sau đó lại nhấn nút SHARE hai lần vào cuối cảnh. Nếu bạn không nhấn nút SHARE ở cuối cảnh, việc ghi hình sẽ tiếp tục cho đến khi bạn đạt đến độ dài tối đa cho phép theo cài đặt video clip, sau đó video clip sẽ được lưu lại.
 • Để thay đổi cài đặt cho video clip và tải lên, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng].

Xem video clip bạn đã lưu

Chọn (Bộ sưu tập ảnh/video màn hình) từ khu vực nội dung.
Nhấn nút OPTIONS để phân loại các video clip đã lưu theo tên hoặc ngày và xóa video clip. Bạn cũng có thể sao chép video clip đã lưu vào thiết bị lưu trữ USB.

 • Các thiết bị lưu trữ USB được định dạng FAT và exFAT đều được hỗ trợ.
 • Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.
 • Khi bật tính năng HDR, màu sắc trong các đoạn video đã lưu có thể khác với màu sắc trong video cách chơi.

Tải lên video clip

1.
Nhấn nút SHARE, sau đó chọn [Video clip] để lưu video clip.
2.
Chọn một dịch vụ trực tuyến.
3.
Chọn một video clip.
4.
Chỉnh sửa video clip
Chọn [Cắt bớt] để chỉnh sửa điểm đầu và điểm cuối của một video clip. Bạn cũng có thể thêm bình luận hoặc giới hạn người có thể xem những gì bạn chia sẻ.
5.
Chọn [Chia sẻ].
 • Trong lần đầu kết nối đến một dịch vụ trực tuyến, bạn phải nhập thông tin tài khoản của mình cho dịch vụ đó. Nếu bạn không có tài khoản, hãy tự tạo tài khoản bằng cách truy cập vào trang web của dịch vụ trực tuyến đó.
 • Tại một thời điểm chỉ có thể tải lên một video clip.
 • Các phương pháp xoá video clip đã tải lên khác nhau tùy theo dịch vụ trực tuyến.