Chuyển dữ liệu từ PS4 khác

Bạn có thể chuyển dữ liệu lưu trên bộ nhớ hệ thống PS4™ hiện tại sang một hệ thống PS4™ mới.
Việc chuyển dữ liệu sang hệ thống PS4™ mới sẽ khởi chạy lại hệ thống, do đó bạn nên chuyển dữ liệu trước khi bắt đầu sử dụng hệ thống mới. Sau khi chuyển, dữ liệu cũng vẫn còn trên hệ thống PS4™ hiện tại của bạn.
Bạn có thể chuyển các loại dữ liệu sau:

 • Mọi người dùng và cài đặt của họ
  Hệ thống PS4™ hiện tại hoặc hệ thống PS4™ mới có thể được đăng ký làm hệ thống PS4™ chính của bạn.
 • Trò chơi và dữ liệu đã lưu
 • Ảnh chụp màn hình và video Clip

Chú ý

 • Khi bạn chuyển dữ liệu, tất cả dữ liệu được lưu trên hệ thống PS4™ mới sẽ bị xóa. Không thể hoàn tác quá trình này, vì vậy hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ USB và đồng bộ hóa các danh hiệu của bạn với máy chủ PlayStation™Network trước. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Sao lưu và khôi phục".
 • Không tắt hệ thống PS4™ trong khi chuyển dữ liệu. Làm như vậy có thể làm hỏng hệ thống của bạn.
 • Không thể chuyển các loại dữ liệu sau:
  • Thông tin danh hiệu không được đồng bộ với PlayStation™Network
  • Các ứng dụng được cài đặt trong bộ nhớ mở rộng
 • Khi chuyển dữ liệu từ hệ thống PS4™ khác, thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network sẽ bị xóa khỏi gia đình bạn. Sau khi chuyển, quản lý gia đình phải thêm lại thành viên gia đình bị xóa.
 • Bạn có thể chỉ hiển thị ảnh chụp màn hình độ phân giải cao và video clip được quay trên máy chơi game PlayStation®4 Pro khi dùng máy chơi game PlayStation®4 Pro.

Khi kết nối với mạng không dây (Wi-Fi)

 • Cần có một cáp LAN (bán riêng).
 • Trước khi chuyển dữ liệu, bạn cần phải thực hiện các thao tác sau trên hệ thống PS4™ hiện tại:
  • Đăng nhập vào PlayStation™Network.
  • Cập nhật phần mềm hệ thống lên phiên bản mới nhất.
1.
Kết nối hệ thống PS4™ mới và hệ thống PS4™ hiện tại của bạn với cùng một mạng.
2.
Trên hệ thống PS4™ mới, đăng nhập vào PlayStation™Network.
Nếu có tập tin cập nhật chứa phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất, một màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình cập nhật. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện việc cập nhật.
3.
Kết nối trực tiếp hệ thống PS4™ hiện tại với hệ thống PS4™ mới bằng cáp LAN.
4.
Trên hệ thống PS4™ mới, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Chuyển dữ liệu từ PS4 khác].
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống PS4™ mới lần đầu, màn hình chuyển dữ liệu sẽ tự động xuất hiện sau khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network.

Khi kết nối với mạng bằng cáp LAN (có dây)

 • Cần có hai cáp LAN (bán riêng).
 • Trước khi chuyển dữ liệu, bạn cần phải thực hiện các thao tác sau trên hệ thống PS4™ hiện tại:
  • Đăng nhập vào PlayStation™Network.
  • Cập nhật phần mềm hệ thống lên phiên bản mới nhất.
1.
Kết nối hệ thống PS4™ mới và hệ thống PS4™ hiện tại của bạn với cùng một mạng.
Sử dụng cáp LAN để kết nối cả hai hệ thống với cùng một bộ định tuyến.
2.
Trên hệ thống PS4™ mới, đăng nhập vào PlayStation™Network.
Nếu có tập tin cập nhật chứa phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất, một màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình cập nhật. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện việc cập nhật.
3.
Trên hệ thống PS4™ mới, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Chuyển dữ liệu từ PS4 khác].
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống PS4™ mới lần đầu, màn hình chuyển dữ liệu sẽ tự động xuất hiện sau khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network.