Manual index
Съдържание на ръководството

Top (Най-горе)


About XMB™ (За XMB™)


Users (Потребители)


Settings (Настройки)


Photo (Снимка)


Music (Музика)


Video (Видео)


Game (Игра)


Network (Мрежа)

Online Instruction Manuals (Онлайн ръководства за работа)


Remote Play (Игра от разстояние)


Internet Browser (Интернет браузър)


Internet Search (Интернет търсене)


Download Management (Управление на изтеглянето)


Information Board (Информационно табло)


Life with PlayStation®


PlayStation®Network

Friends (Приятели)