Spille spill som er lastet ned med et PS3™-system og kopiert til systemet

Du kan bruke et PS3™-system til å laste ned et spill fra (PlayStation®Store), og deretter kopiere spillet til systemet ditt. For mer informasjon om (PlayStation®Store) for PS3™-systemet, se brukerhåndboken for PS3™-systemet.

Kopiere et spill

Bruk (Innholdsadministrator) til å kopiere spillprogrammet fra PS3™-systemet til systemet ditt. Mer informasjon finnes under "Kopiere og slette spill og andre programmer med et PS3™-system".
Når kopiering er fullført, vises ikonet for spillet på hjem-skjermen.

  • Du kan bare kopiere spill som har blitt lastet ned fra (PlayStation®Store) til PS3™-systemet, men som ikke har blitt installert ennå.
    På PS3™-systemet, vises spill som kan kopieres til systemet ditt som (data lastet ned til harddisken) under (Spill).
  • Hvis et spill allerede er installert på PS3™-systemet, laster du det ned igjen fra PlayStation®Store og kopierer det deretter til systemet ditt før du installerer det på PS3™-systemet ditt.
    På PS3™-systemet, vises spill som kan lastes ned igjen når du velger nedlastingslisten i (PlayStation®Store). Sjekk at (data lastet ned til harddisken) vises for spillet, og kopier det.
  • Et alternativ til å laste ned et spill med et PS3™-system og deretter kopiere det til systemet ditt, er å laste det direkte ned med systemet.
    Velg (PS Store) > [Start] > (Valg) > [Nedlastingsliste]. Velg spillet som du vil laste ned, og velg deretter [Nedlast].
  • Noen spill kan ikke kopieres fra PS3™-systemet til systemet ditt, eller kan ikke lastes ned med systemet.

Spille et kopiert spill

Grunnleggende operasjoner er det samme som for et spill på et PlayStation®Vita-kort. For detaljer, se "Spille et spill på et PlayStation®Vita-kort".

Mens du spiller PSP™Game-programvaren eller PlayStation®-formatprogramvaren, kan du konfigurere innstillinger slik som de for kontrollinnretningen. Du kan også stille inn skjermdisplaymetoden. For detaljer se "Spille et spill for PSP™ (PlayStation®Portable)-systemet på ditt system" og "Spille PlayStation®-formatprogramvare på systemet ditt".

Til toppen