Spille et spill for PSP™ (PlayStation®Portable)-systemet på ditt system

Du kan laste ned og spille spill for PSP™ (PlayStation®Portable)-systemet (PSP™Game (PSP™-spill)-programvare) på systemet ditt.
PSP™Game (PSP™-spill)-programvare kan lastes ned fra (PS Store), eller kan også lastes ned fra (PlayStation®Store) til et PS3™-system og kopieres til systemet ditt. For detaljer om nedlasting eller kopiering, kan du se "Spille spill som er lastet ned fra PlayStation®Store" og "Spille spill som er lastet ned med et PS3™-system og kopiert til systemet".

  • Noen PSP™Game (PSP™-spill)-programvaretitler er ikke kompatible med systemet.
  • Noen spill kan ikke kopieres fra PS3™-systemet til systemet ditt, eller kan ikke lastes ned med systemet.

Spille PSP™-spillprogramvare

Grunnleggende operasjoner er det samme som for et spill på et PlayStation®Vita-kort. For detaljer, se "Spille et spill på et PlayStation®Vita-kort".

Lagrede data for PSP™-spillprogramvare

Lagrede data for PSP™Game (PSP™-spill)-programvare er lagret på minnekortet*.

*
For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.
  • Lagrede data for PSP™-spillprogramvare håndteres separat fra programdataen (spilldata).
  • Du kan bruke (Innholdsadministrator) til å kopiere eller sikkerhetskopiere lagrede data på et PS3™-system eller en datamaskin.
  • Dersom et spill støttes av flere system, kan du kopiere og spille eksisterende lagrede data for det spillet fra et PS3™-system eller PSP™-system. For detaljer, se "Kopiere og spille av lagret data på flere system".

Justere innstillinger for PSP™Game (PSP™-spill)-programvare

Mens PSP™Game (PSP™-spill)-programvare kjører, trykk og hold PS-knappen for å vise hurtigmenyen, og velg deretter [Innstillinger].

Bilineær filtrering

Bilineær filtrering er en funksjon som glatter ut konturer i grafikken. Fordi skjermoppløsningen for PSP™Game (PSP™-spill)-programvare er laget for PSP™-systemskjermen, kan grafikk vises grovkornet når de vises på PS Vita-systemet, som støtter noen HD-formater (høy oppløsning). Aktiver bilineær filtrering for jevnere grafikk.

Med noen spill, kan effektene av bilineær filtrering være vanskelige å se, og grafikken kan virke grov selv når bilineær filtrering er aktivert. I dette tilfellet, deaktiverer du bilineær filtrering.

Høyre spak

Du kan tilordne PSP™-systemfunksjoner, som den analoge spaken og funksjonene til retningsknappene, til den høyre spaken.

Kamera

Du kan spesifisere om systemet ditt bruker det fremre kameraet eller bakre kameraet.

Fargerom (PSP™-system) (kun PCH-1000-serien)

Skjermen på et system av PCH-1000-serien ditt bruker organisk EL-teknologi, så dens fargerom er forskjellig fra fargerommet på PSP™-systemet, som bruker en skjerm med flytende krystaller. Aktivering av denne funksjonen gjør fargerommet på systemet til mer det som til en skjerm med flytende krystaller, slik at du kan se enda mer originale farger.

Med enkelte spill, kan effekten av denne funksjonen være vanskelig å se selv når denne funksjonen er aktivert, og fargene passer kanskje ikke for deg. I dette tilfellet, deaktiverer du denne funksjonen.

Tildele berøringsskjermen

Du kan tildele retningsknappene og andre knapper på PSP™-systemet til de fire hjørnene av skjermen.

Slette PSP™Game lagret innhold

Du kan slette innhold som sanger eller bilder som ble opprettet under spilling. På systemet lagres alt innhold som er opprettet i hvert spill på minnekortet* som PSP™Game (PSP™-spill)-data. Aktiver denne funksjonen for å slette alt innhold som er lagret når du starter et hvilket som helst PSP™Game.

*
For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.

Til toppen