Spille PlayStation®-formatprogramvare på systemet ditt

Du kan laste ned og spille PlayStation®-formatprogramvare på systemet ditt.
PlayStation®-formatprogramvare kan lastes ned fra (PS Store), eller kan lastes ned fra (PlayStation®Store) på et PS3™-system og kopieres til systemet ditt. For detaljer, kan du se "Spille spill som er lastet ned fra PlayStation®Store" og "Spille spill som er lastet ned med et PS3™-system og kopiert til systemet".

 • Noe PlayStation®-formatprogramvare er ikke kompatibel med systemet.
 • Noen spill kan ikke kopieres fra PS3™-systemet til systemet ditt, eller kan ikke lastes ned med systemet.

Spille PlayStation®-formatprogramvare

Grunnleggende operasjoner er det samme som for et spill på et PlayStation®Vita-kort. For detaljer, se "Spille et spill på et PlayStation®Vita-kort".

Lagrede data for PlayStation®-formatprogramvare

Lagrede data for PlayStation®-formatprogramvare er lagret på virtuelle minnekort opprettet på minnekortet*.
Et virtuelt minnekort opprettes automatisk når du starter PlayStation®-formatprogramvare og lagrer spillet ditt. For hvert program, opprettes to virtuelle minnekort (for MEMORY CARD-spor 1 og 2) med samme navn som tittelen på spillet.

*
For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.

 • Maksimal mengde lagret data som kan lagres på ett virtuelt minnekort er 15 blokker. Antall blokker som kreves for å lagre data varierer avhengig av programvaren som brukes.
 • Lagrede data for PlayStation®-formatprogramvare håndteres separat fra programdataen (spilldata).
 • Du kan bruke (Innholdsadministrator) til å kopiere eller sikkerhetskopiere lagrede data på et PS3™-system eller en datamaskin.
 • Dersom et spill støttes av flere system, kan du kopiere og spille eksisterende lagrede data for det spillet fra PS TV-systemer, PSP™-systemer og PS3™-systemer. Mer informasjon finnes under "Kopiere og spille av lagret data på flere system".

Tilpasse PlayStation®-formatprogramvare

Mens PlayStation®-formatprogramvare kjører, trykk og hold PS-knappen for å vise hurtigmenyen, og velg deretter [Innstillinger].
Innstillingene som vises varierer avhengig av spillet.

Skjermbilde

Du kan ta skjermbilder under spilling i spill som støtter skjermbildefunksjonen. Du kan se skjermbildene du har tatt i (Bilder).

Skift disk

Noe PlayStation®-formatprogramvare krever skifting av disker. Når du spiller slike spill på systemet ditt, utføres skiftingen av disker virtuelt.

Kontroller innstillinger

Du kan endre kontrollerinnstillinger under spillingen.

Tildel knapper

Du kan endre knappetildelinger.
Med [Standard], kan du bruke PS Vita-systemknappene på samme måte som kontrollerknappene på PlayStation®-systemet. Du kan også bruke styreplaten på baksiden i stedet for L2-knappen/L3-knappen/R2-knappen/R3-knappen.

Systemet sett fra baksiden:

Baksiden av systemet er delt inn i fire deler. De tilordnede knappene på venstre knappeside (L) er L2/L3 fra toppen, de tilordnede knappene på høyre knappeside (R) er R2/R3 fra toppen.

Velg [Brukerdefinert] for å tildele knappene til hvilke som helst knapper på PS Vita-systemet ditt. Innstillingene for [Brukerdefinert] lagres separat for hvert spill.

Tildel berøringsskjerm Du kan tildele styreknapper for PlayStation®-systemet til de fire hjørnene av skjermen.
Tilordne bakre styreplate

Du kan tilordne den bakre styreplaten til å fungere som knapper på en kontroller for PlayStation®-systemet. Velg venstre halvdel for å tilordne L1-knappen/L2-knappen/L3-knappen, og velg høyre halvdel for å tilordne R1-knappen/R2-knappen/R3-knappen.

Systemet sett fra baksiden:

Baksiden av systemet er delt inn i fire deler. De tilordnede knappene på venstre knappeside (L) er L1/L2/L3, de tilordnede knappene på høyre knappeside (R) er R1/R2/R3.

Merk at eventuelle innstillinger for [Tildel styreplaten på baksiden] vil overstyre innstillingene for [Standard] under [Tildel knapper].

Tildel håndkontrollere Du kan endre porttildelingen for kontroller. Dersom kontrollerporten er spesifisert av spillet, tildeler du passende kontrollerport.
Skift modus Du kan bytte kontrollermodusen. Bytt til en modus som støtter spillet som du spiller. For enkelte spill velges modusen automatisk.

Memory Card kort verktøy

Du kan importere lagrede data til et virtuelt minnekort eller slette lagrede data fra et virtuelt minnekort.

Det virtuelle minnekortet for spillet som kjører vises på venstre side av skjermen. Du kan bytte mellom MEMORY CARD-spor 1 og 2 med (Venstre) og (Høyre).


Du kan importere lagrede data med følgende metode:

1.
Velg [Importer].
Et annet virtuelt minnekort vises på høyre side av skjermen. Velg det virtuelle minnekortet som inneholder lagret data som du vil importere med (Venstre) og (Høyre).
2.
Velg de lagrede dataene som du vil importere.
3.
Velg [Kopier].

Du kan slette lagrede data med følgende metode:

1.
Velg de lagrede dataene som du vil slette.
2.
Velg [Slett].

Andre innstillinger

Mens du spiller et spill, kan du justere innstillingene som f.eks. for skjermen og lyden.

Skjermmodus Du kan stille inn modusen som du vil vise. Hvis du velger [Brukerdefinert], kan du endre skjermstørrelsen ved å dra skjermen, ved å klemme inn skjermen eller ved å klemme skjermen ut.
PocketStation™を並べて表示する (Vis program side ved side med PocketStation™) Mens PlayStation®-formatprogramvare som er kompatibel med PocketStation™ er i bruk, kan du kontrollere hva som vises på skjermen til PocketStation™.
Volumjustering Du kan justere volumet.
Diskens lastehastighet Du kan justere diskens lastehastighet. Hvis du velger [Hurtig], kan diskens lastehastighet forbedres.
Bilineær filtrering Bilineær filtrering er en funksjon som glatter ut konturer i grafikken. Aktiver bilineær filtrering for jevnere grafikk når grafikk som vises på systemet virker grov.

Med noen spill, kan effektene av denne funksjonen være vanskelige å se, og grafikken kan virke grov selv når denne funksjonen er aktivert. I så fall, justerer du denne innstillingen til [Normal] eller deaktiverer denne funksjonen.

Nullstill spill

Du kan nullstille et spill.

Spille på PocketStation™

Velg ikonet for et spill som er kompatibelt med PocketStation™.

LiveArea-skjermbilder for spill kompatible med PocketStation. Merket med A og B fra toppen.

A )
PlayStation®
Velg dette ikonet for å starte PlayStation®-formatprogramvare.
B )
PocketStation™
Velg dette ikonet for å starte PocketStation™-spillet.
Hvis du ikke har brukt programmet før, vises (PlayStation®Store)-ikonet i stedet. Last ned PocketStation™ for PlayStation®Vita-programmet fra (PlayStation®Store).

For å starte et spill med PocketStation™, starter du PlayStation®-formatprogramvaren og laster deretter ned korresponderende PocketStation™-spill. Nedlastninger og operasjonene du kan utføre varierer avhengig av spillet. For detaljer, se anvisningene til spillet.

Veksle det virtuelle minnekortet til PocketStation™

For å bruke PocketStation™ mens PlayStation®-formatprogramvaren kjører, må du bytte det virtuelle minnekortet til PocketStation™. Trykk og hold PS-knappen for å vise hurtigmenyen, og velg deretter [Innstillinger] > [Memory Card kort verktøy] > [Bytt til PocketStation™].

Knappetilordninger

Følgende knapper brukes til å kontrollere PocketStation™.

Fronten av PocketStation. Merket med A til og med E fra toppen.

A )
Trykk på Opp-knappen/Trekant-knappen.
B )
Trykk på Sirkel-knappen.
C )
Trykk på Høyre-knappen.
D )
Trykk på Ned-knappen/Kors-knappen.
E )
Trykk på Venstre-knappen/Firkant-knappen.

Operasjoner utført med retningsknappene kan også utføres med venstre spak.

Justere PocketStation™-innstillinger

Du kan velge hvordan du vil vise PocketStation™-bruksanvisningene, bekrefte ID-nummeret og bruke den optiske kommunikasjonsfunksjonen. Mens PocketStation™ kjører, trykk og hold PS-knappen for å vise hurtigmenyen, og velg deretter [Innstillinger].

 • 光通信(アドホックモード)(Optisk kommunikasjon (Ad-Hoc)-modus)
  Du kan bruke systemets ad hoc-modus for å koble til med vennene dine og spille spill som støtter optisk kommunikasjon.
 • Skjermmodus
  Du kan stille inn modusen som du vil vise. Hvis du velger [画像(Image)] > [Endre], vises en liste over innhold. Velg et element for å angi det som bakgrunnsbildet. I listen over innhold, vises kun PNG-filer med 960 × 544 piksler som kan angis som bakgrunnsbildet.

Til toppen