Musikk Lytte til musikk

Velg og spill av sanger ved å filtrere dem i kategorier, som tilkoblet enhet, artist og album.

Skjermbilde med musikkliste. Merket med A og B fra toppen.

A )
(Indekslinje)/ (Søk)
Trykk og hold nede (Indekslinje) for å vise indekslinjen, og dra deretter opp eller ned på indekslinjen for å finne kategorien eller sporet som du leter etter.
For å finne innhold på en tilkoblet enhet, kan du utføre et søk etter søkeord for en kategori eller et spor ved å velge (Søk) fra listen over kategorier på enheten.
B )
Sangen som spilles av for øyeblikket eller som du hørte på sist.
Velg miniatyrbildet for å vise sangavspillingsskjermen.

Velg en sang for å lytte til den. Sangavspillingsskjermen vises:

Skjermbilde for musikkavspilling. Merket med A og B fra toppen.

A )
Fremdriftslinje
Trykk på ønsket posisjon på fremdriftslinjen, eller dra håndtaket til denne posisjonen.
B )
(Forrige)/ (Spill av)/ (Pause)/ (Neste)/ (Utjevning)/ (Blande)/ (Gjenta)
Velg ikonene for å kontrollere avspilling av en sang.
Trykk og hold nede (Forrige) og (Neste) for å spole bakover og fremover.
  • Du kan også justere volumet og utføre operasjoner som (Spill av)/ (Pause) fra hurtigmenyen som vises når du trykker og holder PS-knappen.
  • Når du lytter til musikk på en tilkoblet enhet, kan du ikke bruke (Blande)-funksjonen.
  • Hvis du velger (Tilbake), eller trykker på PS-knappen eller power-knappen mens du lytter til musikk som er lagret på en tilkoblet enhet, vil musikken stoppe. Når du lytter til musikk, kan du ikke vise noen lister eller LiveArea™-skjermen.

Til toppen