Ograniczanie możliwości korzystania z funkcji sieciowych

Można ograniczyć możliwość korzystania z funkcji komunikacyjnych, takich jak czat i wymiana wiadomości, oraz ustawić limity wydatków w sklepie PlayStation™Store. Te ustawienia dotyczą dzieci, które mają pozwolenie na dołączenie do sieci PlayStation™Network.
Wybierz użytkownika w menu (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną], a następnie wybierz ograniczenia, które będą dotyczyły tego użytkownika.

Ograniczenia obejmują także korzystanie z niektórych innych systemów PlayStation®, takich jak PS Vita, lub aplikacji (PlayStation App) na smartfonie lub tablecie.

Dostępne ograniczenia Opis
Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników Możesz ograniczyć następujące typy funkcji.
 • Funkcje komunikacyjne
  • Dołączanie do czatu głosowego
  • Wysyłanie i odbieranie wiadomości (to ustawienie nie dotyczy wiadomości z wstępnie zdefiniowanymi wyrażeniami, które nie mogą być edytowane przez graczy).
  • Wyświetlanie i dołączanie do społeczności (Społeczności)
 • Udostępnianie treści tworzonych przez dziecko lub przeglądanie treści tworzonych przez innego gracza
  Na przykład następujące treści mogą być zablokowane.
  • Zrzuty ekranu
  • Klipy wideo (filmy z rozgrywki)
  • Transmisje (rozgrywka przesyłana strumieniowo)
  • Zawartość, którą gracze mogą tworzyć w grach
Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku*1*2 Można ograniczyć dostęp do funkcji gier online i zawartości sklepu PlayStation™Store na podstawie wieku dziecka.
Miesięczny limit wydatków*2 Można ustawić maksymalną kwotę, którą dziecko może wydać miesięcznie na zakupy w sklepie PlayStation™Store.
*1
Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku jest dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
*2
Sklep PlayStation™Store jest dostępny tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Rodzaje zawartości i usług dostępnych w sklepie PlayStation™Store oraz dostępność konkretnej zawartości różnią się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz witrynę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.

Zrób wyjątek dla korzystania z funkcji komunikacyjnych w grze

Jako menedżer rodziny lub rodzic/opiekun możesz zrobić wyjątek i zezwolić na korzystanie z funkcji komunikacyjnych w grze dla konkretnej gry, nawet jeśli opcja [Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników] jest ustawiona jako [Niedozwolone].
Jeśli dziecko prześle prośbę o umożliwienie korzystanie z funkcji komunikacyjnych w grze, możesz podjąć następujące działania, aby zezwolić lub nie zezwolić na korzystanie.

Co musi zrobić dziecko

Jeśli dziecko spróbuje skorzystać z funkcji komunikacyjnych w grze, wyświetli się ekran, który pozwoli mu na wysłanie prośby. Jeśli dziecko postępuje zgodnie z instrukcjami na ekranie, menedżer rodziny lub rodzic/opiekun otrzyma wiadomość.

Co musi zrobić menedżer rodziny lub rodzic/opiekun

Możesz sprawdzić prośbę wysłaną przez dziecko odwiedzając poniższą stronę internetową korzystając z komputera lub telefonu komórkowego. Po wpisaniu się na swoje konto wybierz pozycję [Zarządzanie rodziną] > [Dozwolone gry], aby zezwolić lub nie zezwolić dziecku na korzystanie z funkcji.
https://www.playstation.com/acct/family

 • Wiadomość z prośbą zostanie wysłana na adres e-mail, którego używasz jako swojego identyfikatora wpisu.
 • Dziecko nie może wysyłać próśb dotyczących gier z nałożonymi ograniczeniami.