Xem hồ sơ của bạn bè

Xem các hoạt động gần đây nhất và danh hiệu đã tích lũy được của Bạn bè từ màn hình hồ sơ của Bạn bè. Màn hình hồ sơ cũng cho phép bạn gửi tin nhắn hoặc lời mời vào một đội chơi.

1.
Chọn (Bạn bè) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn Bạn bè mà bạn muốn xem hồ sơ.

Màn hình hồ sơ của bạn bè. Gắn nhãn là A và B từ trên cùng.

A )
Trạng thái
Biểu tượng hình tròn màu xanh dương. Trực tuyến
Biểu tượng hình tròn màu đỏ có dấu x ở giữa. Ngoại tuyến
Biểu tượng hình tròn màu vàng có gạch ngang ở giữa. Không rảnh
Biểu tượng di động. Đang ở trên di động
Xuất hiện khi Bạn bè của bạn đang dùng ứng dụng như (PlayStation App) trên một thiết bị không phải hệ thống PS4™. Trạng thái này cho bạn biết họ sẵn sàng trao đổi tin nhắn.
B )
Tài khoản đã xác minh
Trạng thái này xuất hiện trên tài khoản đã được PlayStation® xác minh.
Bạn có thể theo dõi tài khoản này bằng cách chọn [Theo dõi]. Khi bạn theo dõi tài khoản, bạn có thể xem hoạt động của tài khoản đó trong [Những điểm mới] và các khu vực khác.

Để báo cáo ID trực tuyến và thông tin tự giới thiệu không phù hợp, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Báo cáo].