Spille spill som er lastet ned fra PlayStation®Store

Laste ned og installere spill

Du kan laste ned et spill fra (PS Store). For detaljer om nedlastning av spill, se "Laste ned innhold".


Nedlastede spill er automatisk installert når du går tilbake til hjem-skjermen. Når installasjonen av spillet er fullført, vises ikonet for spillet på hjem-skjermen.
Velg varselindikatoren og se varslingen for å fastslå hvorvidt spillet ble riktig installert.

  • For å forsøke installasjonen av et spill på nytt dersom det mislyktes, velg varslingen om den mislykkede installasjonen i varslingslisten.
  • Spilldata, data som er relatert til spillet som tillegg, installeres når du starter spillet ved å velge ikonet for spillet på hjem-skjermen og deretter velge [Start] på LiveArea™-skjermen for spillet.
  • Du kan laste spillet ned igjen uten ekstra omkostninger selv om du sletter et spill du har kjøpt fra PlayStation®Store. Mer informasjon finnes under "Laste ned innhold".

Spille et nedlastet spill

Grunnleggende operasjoner er det samme som for et spill på et PlayStation®Vita-kort. For detaljer, se "Spille et spill på et PlayStation®Vita-kort".

Mens du spiller PSP™Game-programvaren eller PlayStation®-formatprogramvaren, kan du konfigurere innstillinger slik som de for kontrollinnretningen. Du kan også stille inn skjermdisplaymetoden. For detaljer se "Spille et spill for PSP™ (PlayStation®Portable)-systemet på ditt system" og "Spille PlayStation®-formatprogramvare på systemet ditt".

Til toppen